Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

SUOL ry:n sijaislistalle voivat ilmoittautua kaikki liiton jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Oman ilmoituksen jättäminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen toimisto(a)suol.fi. Kirjoita itsestäsi lyhyt esittely, josta löytyvät seuraavat tiedot:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Koulutus ja opetettavat aineet
 • Opettaja- ja muu työkokemus
 • Millaisia sijaisuuksia etsit ja mistä päin Suomea
 • Kerro myös, saako sähköpostiosoitteesi liittää sijaisten sähköpostilistalle.

  Sijaislistaa päivitetään tarpeen mukaan. Mikäli et enää halua sijaisuuksia, toivomme, että ilmoita myös siitä yllä olevaan sähköpostiin. Lisätietoja sijaislistasta ja työnetsinnästä saat liiton toiminnanjohtajalta.

  Töitä tarjolla?
  Työnantaja tai sijaista itselleen etsivä voi saada tiedon avoimesta työpaikasta sijaisehdokkaille myös sijaisten sähköpostilistan kautta. Lähetä viestisi osoitteeseen talous(a)suol.fi. Myös SUOL ry:n Facebook-ryhmää voi käyttää tähän tarkoitukseen.

  Onnea töiden ja sijaisten löytämiseen!

NIKOLAI PAUKKONEN, TM
p. 050 5687 154, nikolai.paukkonen(a)helsinki.fi

 • Pääkaupunkiseutu
 • Opetettavat aineet: uskonto, filosofia ja ET (kaksi jälkimmäistä  vielä kesken)
 • Lisäksi minulla on opintoja kirjallisuudesta ja  historia-aineista (valmistun arkeologian FM:ksi 2017), eli myös  äidinkieli ja historia sujuvat
 • Pedagogiset opinnot suoritettu
 • Opetusharjoittelujen lisäksi kokemusta peruskoulussa sijaistamisesta
 • Olen valmis sijaistamaan pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja  lukioissa lyhyelläkin varoitusajalla, erityisesti lyhyinä jaksoina
  Päivitetty 11.8.2017

JONATHAN O'BRIEN, TK
p. 0408309744. jonski.obrien(a)gmail.com

 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritettu harjoitteluineen hyvin arvosanoin. Opetettavina aineina ev.lut. uskonto ja elämänkatsomustieto, ja opetan myös psykologiaa mielelläni (psykologian opinnot jatkuvat vielä). Filosofiaa opettaisin myös mielelläni ja suunnittelen filosofian aineenopettajan opintojen suorittamista.
 • Opetuskokemusta minulla on useista eri sijaisuuksista lukion ja ylä-asteen puolelta uskonnosta, ET:stä, psykologiasta, englannista ja filosofiasta. Lisäksi olen toiminut useammalla rippileirillä ohjaajana. Harrastuspuolelta olen aktiivinen teatterissa, joten esiintyjän sekä ohjaajan kokemusta löytyy.
 • Haen lyhyt- ja pitkäaikaisia sijaisuuksia pääkaupunkiseudulta keväälle 2017, pitkäaikaisiin voin matkustaa kauemmaskin. 
 • I am also a native english speaker and would be very interested in substitute teaching positions in international schools, such as IB-schools and the like.
  Päivitetty 11.8.2017

OLLI NIEMI, FM
p. 0405028191, olli.oskari.niemi(a)gmail.com

 • Pääaine uskontotiede
 • Opetettavat aineet uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, psykologia ja filosofia.
 • Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu 2013-2014.
 • Olen työskennellyt aiemmin uskonnon ja psykologian opettajan sijaisena Säkylän yhteiskoulussa, Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa, Luostarivuoren lukiossa (Turussa) sekä Liedon keskuskoulussa.
 • Olen myös toiminnut aktiivisesti opiskelijajärjestöissa, erityisesti uskontotieteen opiskelijoiden ainejärjestö Nirvana ry:ssä (mm. puheenjohtajana 2013, 2015 ja 2016) sekä vuonna 2015 perustetussa uskontotieteen, kansatieteen sekä folkloristiikan opiskelijoiden ainejärjestö Seita ry:ssä (perustajajäsen, puheenjohtaja 2015, varapuheenjohtaja 2016).
 • Etsin kaikenpituisia sijaisuuksia yläkoulu- sekä lukiotasolta Turun ja lähikuntien alueelta.
  Päivitetty 11.8.2017

MARIA VALTONEN, FM
p. 040-5267391, mariavaltonen(a)ymail.com

 • Aineenopettajan pätevyys uskontoon, elämänkatsomustietoon ja psykologiaan, filosofian aineopinnot vielä kesken
 • Pedagogiset opinnot suoritettu vuonna 2014
 • Työkokemusta lukioista noin yhden lukuvuoden verran, olen toiminut myös ryhmänohjaajana
 • Olen kiinnostunut kaikenkestoisista sijaisuuksista sekä lukioista, että yläkouluista Varsinais-Suomen sekä Satakunnan alueella (minulla on auto käytössä)
 • Olen käyttänyt opetuksessani sähköisiä oppimateriaaleja, mm. Tabletkoulua
  Päivitetty 11.8.2017.

EMMI RUOHONEN, HK
p. 044-9736893, emmi.ruohonen(a)gmail.com

 • Pääaine uskontotiede
 • Opetettavat aineet ev.lut uskonto ja elämänkatsomustieto
 • Aineenopettajan pedagogiset opinnot suoritettu 2016 keväällä kiitettävin arvosanoin. Sain molemmista harjoitteluista erinomaista palautetta.
 • Muina sivuaineina olen opiskellut Afrikan tutkimusta ja kehitysmaatutkimusta. Olen myös suorittanut Intercultural Encounters sivuainekokonaisuuden.
 • Kokemusta sijaistamisesta lukiosta ja yläkoulusta. Lisäksi minulla on paljon kokemusta nuorten kanssa työskentelemisestä esimerkiksi kouluissa ja ripareilla tehdyn globaalikasvatustyön, sekä erilaisten vapaaehtoisprojektien kautta.
 • Etsin lyhyitä sijaisuuksia gradun tekemisen ohelle pääkaupunkiseudulta.
  Päivitetty 9.8.2017

KANERVA LATTU, TM
p. 044-2054773, kanerva.lattu(a)outlook.com

 • Valmistuin teologian maisteriksi kesällä 2014.
 • Opetettavat aineet uskonto ja psykologia
 • Opetuskokemusta yläkoulusta ja lukiosta
 • Opiskelen parhaillani filosofian ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuksia, joten voin tarvittaessa sijaistaa myös näitä aineita.
 • Pääsen sijaiseksi lyhyelläkin varoitusajalla pääkaupunkiseudun kouluihin.
  Päivitetty 9.8.2017 

TUULA SELÄNTÖ, FM
p. 050 5223870, tuula.selanto(a)gmail.com

 • Opetettavat aineet: uskonto, elämänkatsomustieto, historia ja filosofia
 • Saan syksyn 2017 aikana pätevyyden opettaa psykologiaa ja terveystietoa.
 • Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu 2013-2014 Turun normaalikoulussa
 • Kokemusta minulla on ainejärjestötoiminnasta ja tiedekunnan tutor-toiminnasta. Muuta työkokemusta minulla on Kirkon tutkimuskeskuksesta.
 • Etsin kaikenpituisia sijaisuuksia Turun, Satakunnan ja Uudenmaan alueelta, mutta pidempiä sijaisuuksia varten voin hyvin lähteä kauaksikin lyhyelläkin varoitusajalla. 
  Päivitetty 9.8.2017

ESSI AVELA TM
p. 0505513752, essi.avela(a)kupoli.net

 • Opetettavat aineet uskonto ja psykologia
 • Pedagogiset opinnot suoritettu osana maisterin tutkintoa
 • Filosofian perusopinnot lopuillaan, tarkoituksena jatkaa aineopintoihin ja pätevöityä myös filosofian opettajaksi
 • Olen työskennellyt päätoimisesti 4,5 vuotta lukio-opettajana perhe- ja opintovapaiden sijaisena. Sähköiset järjestelmät ja Abitti ovat tuttuja.
 • Olen opettanut vanhan opsin kaikkia valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä kursseja sekä uskonnossa että psykologiassa, uudesta opsista ykköskursseja. Psykologiaa olen opettanut myös valmennuskursseilla.
 • Etsin pitkiä ja lyhyitä sijaisuuksia Uudenmaan alueelta, radan varresta myös kauempaa (esim. Riihimäki, Lahti). Olen pääsääntöisesti käytettävissä myös nopealla varoitusajalla.
  Päivitetty 24.2.2017

MARI HIETALA, TM
p. 040-8473206, mari.j.hietala(a)gmail.com

 • Valmistuin teologian maisteriksi keväällä 2015, pääaineenani uskonnonpedagogiikka. Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu lukuvuonna 2013-2014.
 • Opetettava aine uskonto. Tarvittaessa voin opettaa mielelläni myös psykologiaa (psykologian opintoni ovat kuitenkin vielä kesken).
 • Opetuskokemusta minulta löytyy sekä yläkoulun että lukion puolelta. Olen opettanut myös useasti rippikouluissa.
 • Otan mielelläni vastaan sekä lyhyitä että myös pitempiä sijaisuuksia. Lyhyet sijaisuudet hoidan nopeallakin aikataululla pääkaupunkiseudulla. Pitempiä sijaisuuksia voi ehdottaa pääkaupunkiseudun lisäksi mielellään ympäri Suomen. Etenkin Rovaniemelle ja lähikuntiin minun on helppo päästä pitemmäksikin aikaa.  
  Päivitetty 11.9.2016

HELENA McKEOUGH, FM
p. 041-4616659, helena.mckeough(a)gmail.com 

 • Filosofian maisteri, pääaine uskontotiede
 • Opetettavat aineeni ovat uskonto ja elämänkatsomustieto. Lisäksi saan syksyllä 2015 valmiiksi filosofian ainekokonaisuuden.
 • Pedagogiset suoritettu erinomaisella arvosanalla 2013-2014
 • Opetuskokemusta lukiosta ja yläkoulusta (sekä lyhyitä että pidempiä sijaisuuksia)
 • Voin tarvittaessa myös sijaistaa lyhyitä pätkiä historiaa, yhteiskuntaoppia, englantia tai äidinkieltä sekä kirjallisuutta. Olen lisäksi toiminut erityisopettajan sijaisena.
 • Etsin lyhyt- ja pitkäaikaisia sijaisuuksia pääkaupunkiseudulta tai sen lähitienoilta
  Päivitetty 6.9.2016

RIIKKA MYLLYNTAUSTA, TM
p. 050 3712203, riikka.myllyntausta(a)gmail.com

 • Valmistunut teologian maisteriksi keväällä 2014, opettajan pätevyydet uskonnossa ja psykologiassa. Elämänkatsomustiedon ja filosofian opinnot kesken, tarkoitus suorittaa loppuun.
 • Opetuskokemus: Olen sijaistanut sekä lukioissa että ylä- ja alakouluissa pääkaupunkiseudulla.
 • Etsin lyhyitä ja pitkiä sijaisuuksia pääkaupunkiseudulta sekä pitkiä sijaisuuksia koko Uudeltamaalta.
  Päivitetty 10.9.2016

LIISI NIEMELÄ, TM
p. 040 5852417, liisi.niemela(a)gmail.com

 • Pääaine: eksegetiikka
 • Uskonnon ja psykologian opettaja
 • Opetuskokemusta ylä- ja alakouluissa sekä vastaanottokeskuksessa
 • Lähetystyössä Etiopiassa noin viisi vuotta, kokemusta myös diakoniatyöstä ja sairaanhoitajan työstä
 • Etsin pitkiä ja lyhyitä sijaisuuksia lähinnä Keski-Suomen alueelta. Asun Jämsässä, mutta vähän pidempiä sijaisuuksia voisin tehdä muuallakin päin Suomea.
  Päivitetty 20.1.2017

ELISABET PELLINEN, FM
p. 044-9955355, elisabet.pellinen(a)gmail.com

 • Opetettavat aineet: ev.lut. uskonto, filosofia, historia, elämänkatsomustieto
 • Työkokemusta kertynyt mm. 2015-2017 Oulunkylän yhteiskoulussa uskonnon opettajana lukiossa ja yläkoulussa sekä ennen tätä lyhyempiä ja pidempiä sijaisuuksia useissa pääkaupunkiseudun kouluissa
 • Etsin sijaisuuksia syyslukukaudesta 2017 lähtien. Etsin ensisijaisesti pitkiä sijaisuuksia pääkaupunkiseudulta.
  Päivitetty 7.3.2017

 LAURA POUTANEN TM, VTK
p. 040 5033230, laura.poutanen(a)gmail.com

 • Teologian maisteri 2006, pääaine teologinen etiikka ynnä uskonnonfilosofia
 • Valtiotieteiden kandidaatti 2013, pääaine käytännöllinen filosofia
 • Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu
 • Uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian opettamisen pätevyys
 • Opetuskokemusta sijaisena yläkoulussa ja lukiossa
 • Etsin kaikenmittaisia sijaisuuksia Tampereelta ja lähialueilta. 
  Päivitetty 14.9.2016

JENNA RISTIMÄKI, TK
p. 040 564 7132, jenna.ristimaki(a)helsinki.fi

 • Opetettavat aineet ev.lut.uskonto sekä psykologia ja filosofia, joista puuttuu vielä muutamia kursseja.
 • Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu 2015-2016.
 • Opetus- ja ryhmänohjauskokemusta mm. pedagogisiin opintoihin kuuluvista harjoitteluista, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tuutoritoiminnasta ja useiden lapsille suunnattujen kerhojen ja urheilujoukkueen ohjaamisesta. Lisäksi olen paraikaa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ilmiöpohjaista projektioppimiskurssia lukiolaisille.
 • Etsin lyhyitä ja vähän pidempiaikaisiakin sijaisuuksia pääkaupunkiseudulta, Vaasasta ja Etelä-Pohjanmaalta. Pääkaupunkiseudulla ja Vaasassa sijaistaminen onnistuu hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.
  Päivitetty 3.3.2017

OSKAR SIRVIÖ, TK
p. 040 5884210, oskar.sirvio(a)gmail.com

 • Opetettavat aineet: uskonto, psykologia, elämänkatsomustieto.
 • Työkokemus: Opettajan pedagogiset opinnot suoritettu harjoitteluineen. Olen myös toiminut uuden LOPS 2016 mukaisen sähköisen UE1-kurssikirjan kääntäjänä. Käänsin siis Tabletkoulun UE1-oppimateriaalia ruotsinkielelle.
 • Muu työkokemus: opiskelujeni aikana olen toiminut suntiona Johanneksen kirkossa.
 • Etsin lyhyitä, tai pidempiä sijaisuuksia pääkaupunkiseudulta tai sen lähitienoilta. Pääsen monesti paikalle lyhyelläkin varoitusajalla.
 • Opetuskokemusta sekä lukiosta että yläkoulusta.
 • Äidinkieleni on ruotsi, mutta olen kaksikielinen. Kaikki opintoni olen suorittanut suomeksi - opetan siis sujuvasti molemmilla kielillä.
  Päivitetty 20.10.2016

TIINAMARI VIISTEENSAARI, TM
p. 040 5011820, tiinamari.viisteensaari(at)outlook.com

 • Teologian maisteri, opetettavat aineet uskonto ja historia
 • Opiskelen parhaillaan psykologian aineopintoja
 • Kokemusta myös elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin ja filosofian opettamisesta sekä lukiossa opettamisesta
 • Yli 5 vuoden kokemus tuntiopettajana ja lehtorina yläkouluissa Etelä-Suomessa ja Leppävirralla
 • Olen suorittanut Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -opintokokonaisuuden (25 op) Itä-Suomen yliopistossa
 • Olen kiinnostunut lyhyistä ja pitemmistä sijaisuuksista Kuopio-Varkaus- alueella
  Päivitetty 16.10.2016