Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

SUOL:n ja Suomen Lähi-idän instituutin säätiön järjestämä kurssi Israelissa ja Palestiinassa 8.-17.6.2016

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää osallistuvat uskonnon opettajat Pyhän maan menneeseen ja nykyiseen tilanteeseen. Kurssi pyrkii tutustuttamaan osallistujat erilaisiin tulkintoihin alueen ja sen pyhien paikkojen merkityksestä sen asukkaille.

Vierailukohteina kurssilla ovat mm. Jerusalem, Betlehem, Tiberias, Qumran ja Jeriko. Jerusalemissa vieraillaan mm. Yad Vashem - museossa ja temppelivuorella. Matkalla vieraillaan niin arkeologisilla kaivauksilla kuin kellutaan Kuolleessa meressäkin. Suomen Lähi-idän instituutin säätiö vastaa käytännön järjestelyistä Israelissa ja Palestiinan itsehallintoalueilla. Kurssin ohjelma koostuu erilaisista johdantoluennoista ja retkistä. Lopullinen ohjelma tarkentuu kevään 2016 aikana.

Luennoitsijoina toimivat israelilaiset ja palestiinalaiset luennoitsijat. He luennoivat pääasiassa englannin kielellä. Opetuksessa tavoitellaan vuorovaikutteisuutta, osallistuvuutta ja historiaan jalkaisin tutustumista. Kurssille osallistuvilla tulee siis olla kohtalainen kävelykunto ja englanninkielen taito. Alueella on kurssin aikana kuuma kesäinen ilmanala. Osallistumisesta  kurssille annetaan todistus.

Matkan kokonaishinta on noin 2000, ja se sisältää lennot, majoituksen aamupalalla, opetuksen, retket, paikalliskuljetukset ja tervetuliaisillallisen. Hinta ei sisällä vakuutuksia, muita ruokailuja, mahdollisia sisäänpääsymaksuja vierailukohteisiin ja tippejä. Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. Hinta vahvistetaan alkuvuodesta 2016.

Matkalle valitaan hakemusten perusteella enintään kaksitoista uskonnonopettajaa, joiden tulee olla SUOL ry:n jäseniä. Jos hakijoita on enemmän kuin kaksitoista, valintakriteerinä ovat aktiivinen toiminta SUOL:ssa valtakunnallisella tai paikallisella tasolla ja suunnitelmat matkan annin jakamisesta oppilaille ja muille uskonnonopettajille.

Hakemukset tulee lähettää 30.9.2015 mennessä osoitteeseen toimisto(at)suol.fi. Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan henkilötiedot, mahdollinen toiminta SUOL:ssa ja perustelut sille, miksi haluaa tulla valituksi. Päätökset valinnoista tekee liiton hallitus. Liiton toiminnanjohtaja kuittaa viikon kuluessa hakemukset vastaanotetuiksi niiden saapumisesta.

 

Lisätietoa ohjelmasta: suvi.laakso(at)fimesaatio.fi
Muut lisätiedot: materiaalit(at)suol.fi