Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin ja kouluissa töitä paiskitaan täysillä. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8. Nyt saa uusia ylioppilaskirjoituksia rajattomasti. Opetushallitus julkaisi syyskuussa perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun 6 uuden luonnoksen ja pyytää kommentteja. Uusi LOPS julkaistaan lukiopäivillä 7.11.

Saimme viettää innostavaa syysseminaaria tänä vuonna Turussa. Lämmin kiitos kaikille tapahtuman järjestäjille :) 

Syksyn aluksi saimme taas kokea katsomusopetuksen uudistamiskohahduksen. Opetusministeri Andersson kertoi, että hän on kiinnostunut selvittämään elämänkatsomustiedon avaamista kaikille.

Koska uudistus ei ole hallitusohjelmassa, ei sen toteutuminen ole mitenkään varmaa, pikemminkin hyvin epävarmaa. Olemme menossa lokakuussa opetusministeriöön keskustelemaan asiasta. Se, mitä siellä kannatamme, onkin hankalampi juttu. Emme voi suoraan vastustaa aloitetta; se näyttäisi siltä, että haluamme pitää oppilaat väkisin itsellämme. Mutta emme voi kovin lämpimästi kannattaa sitäkään, että menetämme oppilaita ja uskonnonopettajien tunnit (ainakin pitkällä aikavälillä) vähenevät. Merkittävin seuraus elämänkatsomustiedon avaamisesta olisi, että se lopullisesti erottaisi oman uskonnon opettamisen uskontokuntaan kuulumisesta. Suurempi kärsijä kuin UE olisi UO, sillä sen pienet ryhmät eivät uudessa tilanteessa välttämättä toteutuisi, kun osa oppilaista siirtyisi elämänkatsomustietoon. Näin tultaisiin tilanteeseen, jossa koko katsomusopetuksen järjestelmä pitäisi harkita uudelleen.

Se, että moni meistä opettaa myös elämänkatsomustietoa, tekee meistä katsomusopetuksen moniosaajia. On upeaa opettaa uskontoa, mutta elämänkatsomustieto on myös hieno aine. Mielestäni et kärsii hiukan omasta laaja-alaisuudestaan. Lukion et:n sisällöissä on lisäksi päällekkäistä ainesta filosofian kanssa. Uskonnolla on selkeä, muista aineista erillinen, sisältö ja ydin.

Kun tulin SUOL:n puheenjohtajaksi talvella 2016 kiivaan keskustelun aiheena oli lukion tuntijakokokeilu, joka mahdollisti kokonaisten oppiaineiden opiskelun jättämisen pois lukiossa. Kokeilun raportti julkaistiin heinäkuussa. Tulokset olivat odotettuja. Malli näytti soveltuvan matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja painottaville opiskelijoille sekä niille, joilla oli selkeät suunnitelmat tulevaisuutensa varalle. Kokeilukouluissa valinnat vähenivät uskonnossa, historiassa ja maantieteessä, kun taas luma-aineiden ja psykologian opiskelu lisääntyi. Mitä tästä opimme? En todellakaan tiedä.

Tärkeimpiä uudistuksia perusopetuksen arviointiluvun uudessa luonnoksessa ovat arvioinnin eri tehtävien erottaminen toisistaan eli summatiivinen ja formatiivinen arviointi määritellään ja erotetaan selvästi. Itsearvioinnin katsotaan kuuluvan formatiiviseen arviointiin. Formatiivinen arviointi on byrokratisoitunut ja siinä vaaditaan paikoin hyvinkin raskasta dokumentointia. Olisi tärkeää antaa Opetushallitukselle sellaista palautetta, että formatiivista arviointia voi tehdä ilman kirjaamistakin. Myös arviointikriteereihin halutaan selkeyttä ja yksinkertaisuutta. Päättöarvioinnin kriteerit laaditaan arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.

Tässä kohden syksyä kalenterini on täysi. Päivät tuntuvat etukäteen katsoen pitkiltä, mutta alkuun päästyä kaikki etenee vauhdilla. Työhöni sisältyy ihania kohtaamisia opiskelijoiden, kollegoiden ja teidän suolilaisten kanssa. Nyt on se aika, kun pitää muistaa nukkua, liikkua ja syödä tasapainoisesti. Lisäksi ripaus kulttuuria ja ystävien tapaamisia tekee hyvää. Yhdessäoloa läheisten kanssa ei pidä unohtaa.

Iloa ja valoa syksyysi, uskonnonopettaja.

Tuovi Pääkkönen
puheenjohtaj(a)suol.fi

Teksti julkaistaan myös Synsyguksessa 5/2019