Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

On saapunut se aika vuodesta, kun suomalaisten resilienssi mitataan. Kun pimeänä talviaamuna olet jälleen kerran ponnistanut lämpimien lakanoiden välistä ja kiitänyt kohmeisena kello 8 työpaikalle ja luokkaan ja huomaat, että suurin osa oppilaista on myös siellä, on aika onnitella itseä ja nuorisoa siitä, että olemme tänäänkin kyenneet tähän suoritukseen. Se ei ole itsestään selvää.

Päivä kerrallaan pimeys hälvenee ja lopulta taas Voittamaton Aurinko valaisee meitä. 

Syksy on ollut koulumaailmassa jälleen kerran kiireinen. Lukion opetussuunnitelmien paikallinen työ on alkanut ja perusopetuksen arviointiuudistus edistyy. Laajennettu oppivelvollisuus on tulossa, mutta vielä emme tiedä, milloin ja miten se käytännössä toteutuu. 

Lokakuussa kävimme toiminnanjohtajan kanssa opetusministeriössä keskustelemassa katsomusopetuksesta ja mahdollisesta elämänkatsomustiedon avaamisesta kaikille. Kuten arvata saattaa, tilanne on varsin avoin. Katsomusopetuksesta ei ole mainintaa hallitusohjelmassa, mutta ministerillä on tavoitteena selvittää asiaa hallituskauden aikana. Kovin todennäköistä ei ole, että mikään muuttuisi, sillä hallituskumppaneista ainakin Keskusta vastustaa avaamista. 

Elämänkatsomustiedon avaamisesta on kirjoiteltu myös Opettaja-lehden keskustelupalstalla eri näkökulmista. Mielestäni radikaalisti uutta ei ole tullut esiin. Esitettyjen näkemysten perusteella varhaiskasvatuksen yhteisen katsomusopetuksen perustalta voisi rakentaa yhteistä opetusta myös peruskouluun ja lukioon. Elämänkatsomustietopuolelta taas vedotaan yhdenvertaisuuteen ja siihen että, koska uskontojakaan ei saada yhden oppimäärän sisään, ei näytä mahdolliselta luoda uutta ainetta, jossa uskonnottomatkin olisivat mukana. On kiinnostavaa, että jostain hihasta on vetäisty tämä ajatus, että uskonnot pitäisi ensin saada samaan oppimäärään ja sen jälkeen vasta voitaisiin harkita yhteistä ainetta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että eduskunta ei motivoidu äänestelemään muutaman vuoden välein katsomusopetusta koskevista lakimuutoksista. Siellä on muitakin asioita meneillään. 

Teimme marraskuussa liitossa kyselyn, jossa kartoitimme uskontoa opettavien kelpoisuuksia ja opetettavia aineita sekä asennoitumista katsomusopetuksen erilaisiin malleihin. Tässä aivan alustavia tietoja: Lähes puolella uskontoa opettavista on psykologian kelpoisuus, filosofian ja elämänkatsomustiedon kelpoisuusuudet omaa vajaa kolmannes ja historian kelpoisuus on noin 20%:lla vastaajista. Alustavasti kyselystä olisi myös pääteltävissä, että ortodoksista ja islamin uskontoa opettaa useampi kuin, joilla on oppimäärän opettamiseen tarvittava kelpoisuus eli aineita hoidetaan osin epäpätevillä opettajilla.

Katsomusopetuksen mallin kohdalla mielipiteet jakautuvat voimakkaasti. Nykytilanteeseen on hyvin tyytyväinen tai varsin tyytyväinen (valinnat 4 ja 5) vajaa puolet vastaajista. Elämänkatsomustiedon vapaan valitsemisen mallia pitää erittäin huonona (valinta 0) melkein sama määrä, noin 45% vastaajista. Kaikille yhteistä katsomusopetusta pitää erittäin huonona ideana noin neljännes, samaan aikaan kuin vajaa puolet pitää sitä erinomaisena tai ainakin melkein erinomaisena (valinnat 4 ja 5). Tätä kirjoittaessa kysely tulee olemaan auki vielä pari päivää, joten luvut muuttunevat hiukan. Julkaisemme kyselystä tarkemman selonteon ja arvioita myöhemmin.

Muistathan, että meillä on talvipäivät 1.helmikuuta ja niiden etkot tammikuun viimeisenä tutussa paikassa ruotsinkielisellä Norsenilla.  Toivottavasti tapaamme joko siellä tai kevätseminaarissa. 

Toivotan sinulle jaksamista ja työn iloa myös uuteen vuoteen.

Tuovi Pääkkönen
puheenjohtaja(a)suol.fi

Teksti on julkaistu myös Synsyguksessa 5/2019