Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Lukuvuosi alkoi lämpimien jälleennäkemisten merkeissä. Oikein rinnassa läikähti, kun ruokailussa ja käytävillä huudeltiin “Kiva nähdä taas!”  Moni oppilas ja opiskelija arvostaa nyt sitä, että saa käydä koulua, kun se voi loppua milloin tahansa karanteenin tai lievänkin sairastumisten takia. Itsekin arvostan vakaata arkea enemmän kuin ennen. Nyt kun koulua on käyty yli kuukausi ja ylioppilaskirjoitukset pyörähtivät taas käyntiin, lukiolaiset näyttävät jo aika väsyneiltä. Rohkaisua ja voimia tarvitaan puolin ja toisin. 

Peruskoulun päättöarvioinnin kriteerit ovat valmistuneet ja ovat nyt kommenttikierroksella. Työryhmä on tehnyt hyvää työtä. Toivottavasti kriteereistä saadaan käyttökelpoinen työväline helpottamaan vaativaa arviointityötä.  Arvioitavien oppilaiden määräähän loistavatkaan kriteerit eivät vähennä, mutta toivottavasti ne selkeyttävät ja konkretisoivat sitä, mitä oppilaalta vaaditaan. 

Omassa koulussani minua ovat tänä syksynä harmittaneet ja turhauttaneet edunvalvonnalliset asiat: Lukioresurssin ylioppilaskokeen arvioinnin palkkiot maksetaan yhä epäoikeudenmukaisesti OVTES:n mukaan. Samoin tapahtuu, jos LOPS-tekstin kirjoittamisesta saa laskuttaa tietyn tuntimäärän. Siitäkin, kuten kaikesta oppiainekohtaisesta työstä, maksetaan opetusvelvollisuuden mukaan.

Muistan ihmetelleeni opetusvelvollisuuksien epäoikeudenmukaisuutta jo 30 vuotta sitten silloiselle OAJ:n puheenjohtajalle Voitto Ranteelle, kun kolmikymppisenä olin SUOL:n hallituksen edustajana POE:n seminaarissa. Ranne vastasi silloin, ettei asialle voi tehdä mitään (vastaushan on sama nykyäänkin; se on itse asiassa ainoa perustelu opetusvelvollisuuksille, mitä nykyään enää kuulee). Vuosien varrella on kuitenkin saatu jonkinlaista järjestystä muun muassa siihen, että lo/ro -tuokioista maksetaan kaikille yhtäläinen korvaus. 

Toinen huolenaiheeni koskee opetuksen ostopalveluita. On ikävää nähdä uhkia ympärillään, mutta valitettavasti reagointivalmiuteni on kehittynyt turhankin herkäksi. Käsittääkseni jotkut lukiot ostavat kokonaisia kursseja etäopetuksena alalla toimivilta yrityksiltä. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa, mahdollistaahan se sellaisten kurssien toteutumisen, jotka eivät muuten toteutuisi. Tarjolla on muun muassa kielten, UE:n, vähemmistöuskontojen, ET:n sekä filosofian pakollisia tai syventäviä kursseja. Ulkoistamisen perusteena on varmastikin vähäinen osallistumismäärä kursseilla, mutta kun nekin vähät opiskelijat tekevät kurssit etänä, ei kursseja enää koulussa järjestetä.

Minua huolettaakin se helppous, jolla luovutaan omista opettajista ja koulun yhteisöllisyydestä. Mainostetaanpa sitäkin, että jotkut ovat suorittaneet aineen koko oppimäärän etäkursseilla ja tehneet ylioppilaskokeenkin menestyksellisesti. Saatan syyllistyä kaltevan pinnan argumentointiin, mutta mikä estää kouluja ulkoistamasta koko oppiainetta tai syventäviä kursseja tällaisille firmoille tulevaisuudessa? Jos oppiaineen kaikki kurssit ovat tarjolla vain etänä, toteutuuko opiskelijan oikeus saada lähiopetusta tarvitessaan? En usko, että tämä kehitys uhkaa matematiikkaa ja äidinkieltä, mutta meidän aineillemme huoli voi olla todellinen.

Tässä vaiheessa vuotta meillä olisi jo pitänyt olla syysseminaari Tampereella. Se oli kuitenkin pakko peruuttaa. Toivottavasti saamme toteutettua seminaarin suunnitellulla kiinnostavalla ohjelmalla jossain myöhemmässä vaiheessa. Tämän syksyn ja talven tapahtumista saat parhaiten tietoa SUOL:n  nettisivun sekä Facebook-ryhmän ja Facebook-sivun ilmoituksia.

Meillä on nyt Facebook-ryhmän lisäksi oma sivu Facebookissa. Tarkoituksena on julkaista siellä tiedotteita tapahtumista, liiton toiminnasta ja muusta kiinnostavasta.  Sivu on julkinen ja sen kautta pystymme viestimään paremmin sidosryhmillemme, medialle ja muille kiinnostuneille. Facebook-ryhmä ja sen toiminta säilyy ennallaan. Jos et ole vielä käynyt tykkäämässä liiton sivusta, niin käy ihmeessä.

Googletin tähän loppuun hakusanoilla “ilahduttava aforismi” ja löysin seuraavan. Se on syvä ja kertoo mielestäni paljon meistä.

Verraten harvat onnelliset jatkavat maailman todellisuuden mysteerin tutkimista kuolemaansa saakka. He laajentavat, parantelevat ja tarkentavat koko ajan omaa ymmärrystään maailmasta ja totuudesta.
– M. Scott Peck

Ilahduttavaa syksyä sinulle, työtoveri!

Tuovi Pääkkönen
puheenjohtaja(a)suol.fi

Teksti on julkaistu myös Synsyguksessa 5/2020.