Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Elämme sydäntalven aikaa. Tänä vuonna on vastattu niiden rukouksiin, jotka ovat toivoneet lunta ja pakkasta. Vaikka valkoinen maisema on kaunis, arki viruksen varjossa kuormittaa olitpa sitten koulun päivittäisessä huiskeessa tai kotona etätöissä. Toivon, että jaksat kaiken keskellä nähdä työsi mielekkäänä ja tuntea siitä iloa.  

Tammikuussa Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui 15 katsomusopetuksen asiantuntijaa pyöreän pöydän (etä-)keskusteluun. Tilaisuuden tavoitteena oli "luoda yhteistä ymmärrystä katsomusaineiden opetuksen nykytilanteesta sekä jakaa ajatuksia opetuksen kehittämisen mahdollisuuksista”.  

Pidin tilaisuudessa 15 minuutin puheenvuoron, jossa yritin kuvata uskonnon- ja et-opetuksen luonteita, vahvuuksia ja haasteita. Korostin uskonnon ja kulttuurin yhteyttä sekä uskontojen ymmärtämisen tärkeyttä jokaiselle, ei vain uskonnollisesti suuntautuneelle lapselle ja nuorelle.  

Moni osallistuja tunnisti nykymallin hyvät ja huonot puolet samoin kuin tilanteen muuttamisen haastavuuden. Tutkimusta ja kokeiluja mm. yhteisen aineen vaikuttavuudesta vaadittiin monessa puheenvuorossa. 

Lapsiasiavaltuutetun toimiston edustaja korosti, että Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan katsomusopetuksessa on kyseessä lapsen oikeus uskontoon ja katsomukseen, ei perheiden.  Koska vanhemmilla on valta päättää lapsen kuulumisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan, loukkaa et:hen pääsyn mahdottomuus lapsen oikeuksia. Toimiston edustaja katsoi kuitenkin, että yhteisen aineen selvittäminen olisi tärkeää ja että et:n avaaminen ei ole ratkaisu.               

Muutamassa puheenvuorossa nostettiin esiin etiikka. Niiden mukaan etiikan käsittely pitäisi irrottaa uskonnosta ja et:stä jo peruskoulussa lukion tyyliin. Muistutettiin myös siitä, että etiikka on yhteinen osa kummassakin katsomusaineessa ja sen pohjalle voisi siksi rakentaa jotain uutta.  

Käsittääkseni SUOL:n piirissä on korostettu sitä, että etiikka on aina ankkuroitu johonkin eikä “neutraalia” etiikkaa voi olla olemassa, saati opettaa. Etiikan luonteva lähtökohta on mielestäni filosofinen, mikä sekään ei ole neutraali. Kokemukseni mukaan etiikan opetus on varsin samantyyppistä sekä uskonnossa että et:ssä. Esimerkiksi tietoyhteiskunnan eettisiä kysymyksiä käsiteltäessä ei ole erityistä luterilaista tai uskonnotonta näkökulmaa, vaikka joissakin kysymyksissä näkökulmat kyllä löytyvät ja ne on syytä tuoda esiin. Kouluopetus ei voi olla neutraalia eikä puolueetonta siinäkään mielessä, että koulu on sitoutunut jakamattomaan ihmisarvoon, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kestävään kehitykseen. Opetus ei saa missään oppiaineessa olla uskonnollisesti tai poliittisesti sitouttavaa.  

Pyöreän pöydän keskustelussa vaadittiin myös et:n avaamista. Sitä perusteltiin vakaumuksen paljastamisen ongelmallisuudella. Kouluihin on jo nyt muodostunut epävirallisia rekistereitä oppilaista ja heidän uskonnostaan. Sama vakaumuksen paljastamisen ongelmallisuus -argumentti pätee tietysti perusteeksi myös yhteisen aineen kannattamiseen.  

Et:n avaaminen nähtiin toisaalta pienenä käytännön kysymyksenä, toisaalta periaatekysymyksenä, kysymyksenä luottamuksesta: Jos et:n avaamista ei nyt saada aikaan, miten voidaan luottaa siihen, että yhteinen aine voitaisiin rakentaa avoimella ja tasapuolisella tavalla? Jos et avattaisiin, ilmapiiri muuttuisi ja asenne myös yhteistä ainetta kohtaan voisi muuttua. En oikein osaa sanoa, mitä ajattelen tästä näkemyksestä. Näin varmasti ihmiset kokevat. Itse en näe, että et:n avaaminen toimisi tienä yhteiseen aineeseen. Minusta siinä ollaan menossa eri suuntaan, vieläpä hidastavan sakkolenkin kautta.  

OKM:n virkamiehet eivät millään tavoin kommentoineet esitettyjä näkemyksiä. Katsomusaineiden mahdolliset uudistukset ovat siis yhä täysin hämärän peitossa.  

Liiton toimihenkilöissä on tapahtunut muutoksia. Taloudenhoitajamme Arttu Lindroth siirtyy toisiin tehtäviin ja hänen tilalleen olemme saaneet Hanna Suvisaaren. Kiitän lämpimästi Arttua taitavasta ja paneutuneesta työstä liittomme talouden hyväksi ja toivotan Hannan tervetulleeksi joukkoomme. 

Huolimatta viruksesta, rokoteongelmista, hybridiopetuksesta ja kaikesta muusta raskaasta olemme menossa vääjäämättä kohti valoa.  

Toivoa ja voimia teille, ystävät.  

Tuovi Pääkkönen 
puheenjohtaja(a)suol.fi 

Teksti on julkaistu myös Synsyguksessa 2/2021.