Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Talvipäivät "Etiikkaa ja pedagogiikkaa – näkökulmia ja menetelmiä uskonnonopetukseen" /
Vinterdagar "Etik och pedagogik – perspektiv och metoder för religionsundervisning" 2.2.2019

Paikka: Grundskolan Norsen, Unioninkatu 2, Helsinki
Plats: Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2, Helsingfors

Ohjelma/Program:

8.30                    Ilmoittautuminen / Anmelning

9.00                    Talvipäivien avaus ja Vuoden uskonnonopettajan julkistaminen / Öppning
                           Tuovi Pääkkönen, SUOL ry:n puheenjohtaja / ordförande  

9.30                    Ethics education as an arena for the highlighting of the concept of ethical competence:      
                           some critical perspectives.
                           Olof Franck, TT, dosentti, didaktiikan yliopistonlehtori, Göteborgin yliopisto
                           https://idpp.gu.se/english/Research/research_projects/what-may-be-learnt-in-ethics

11.00                  "Onko aikaa ajatella? Ajattelun taitojen tukeminen reaaliaineiden opetuksessa." 
                           Tiina-Maria Päivänsalo, PsM, opettaja ja oppikirjailija          
                           https://ajattelen.wordpress.com/

12.15                  Lounas / Lunch

13.00                  SUOL ry:n vuosikokous / årsmöte

13.45                  Työpajoja I / Workshop I
                                 1. Taide eettisen ajattelun ja eettisyyden edistäjänä, uskonnonopetus.fi-tiimi
                                 2. Käytännön vinkkejä eriyttämiseen uskonnon tunneilla, Titta Koivukoski
                                 3. Flippaaminen – käänteinen uskonnonopetus, Katri Hanki
                                 4. Monipuolisia työtapoja 5.–9.-luokkalaisille, Marita Vainio
                                 5. Miten suunnittelen, toteutan ja arvioin ryhmäkokeen? Kristiina Holm ja Vesa Åhs
                                 6. Att genomföra bedömning i religionskunskap: några perspektiv med utgångspunkt i den svenska kontextens vad, hur och varför, Olof Franck

14.45                  Kahvi / Kaffe

15.15                  Työpajoja II / Workshop II
                                 1. Taide eettisen ajattelun ja eettisyyden edistäjänä, uskonnonopetus.fi-tiimi
                                 2. Käytännön vinkkejä eriyttämiseen uskonnon tunneilla, Titta Koivukoski
                                 3. Flippaaminen – käänteinen uskonnonopetus, Katri Hanki
                                 4. Monipuolisia työtapoja 5.–9.-luokkalaisille, Marita Vainio
                                 5. Miten suunnittelen, toteutan ja arvioin ryhmäkokeen? Kristiina Holm ja Vesa Åhs
                                 6. Portfoliopedagogik i religion, Agneta Lundmark

16.15                  Talvipäivien päätös / avslutning

18.00                  Kirkkohallituksen järjestämä iltajuhla osoitteessa Eteläranta 8. Ilmoittautuminen seminaarin ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.12.2018. Huomaa, että ilmoittautuminen on sitova! Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen seminaarin voi peruuttaa maksutta ainoastaan sairaustapauksessa. Osallistumismaksut päivän ohjelmaan ovat SUOL:n jäsenille 60€, 35€ alennusryhmille (opiskelijat sekä perhevapaalla, työttömänä tai eläkkeellä olevat) ja 90€ muille kuin SUOL ry:n jäsenille.

Anmälan till seminarier sker via länken senast 21.12.2018. Observera att anmälan är bindande! Efter den sista anmälningsdagen kan man enbart annullera deltagandet i sjukdomsfall. Deltagaravgiften för SUOL:s medlemmar och även deltagare i Religionspedagogiska dagar är 60 €, för studerande, familjelediga, arbetssökande och pensionärer är deltagaravgiften 35 € och 90 € för andra än SUOL:s medlemmar.

Religionspedagogiska dagar för finlandssvenska religionslärare och andra intresserade ordnas dagen innan ”Talvipäivät” dvs. fr 1.2.2019 på Kyrkostyrelsen vid Södra kajen, mera information om programmet och anmälan via länken.

Kysymykset ja lisätiedot: toimisto(a)suol.fi. / Vid frågor kontakta toimisto(a)suol.fi.

Seminaari järjestetään yhteistyössä TJS-opintokeskuksen kassa.

 

Olof Franckin luennon esittely:

Omassa ajassamme halutaan usein mitata oppimistuloksia mutta paljon vähemmän kiinnitetään huomiota siihen mitä tieto on ja voisi olla, erityisesti puhuttaessa etiikasta. Voiko etiikan taitoja mitata? Jos, niin mitä silloin mitataan? Etiikan opetusta esiintyy monessa eri muodossa ympäri maailmaa ja sen eri muodoissa ilmenevät erilaiset tavat ymmärtää etiikka ja siihen liittyvät tiedot ja taidot.

Tutkimusprojektissamme nostetaan esille tällaisia kysymyksiä suhteessa eettiseen kompetenssiin. Tutkimusmateriaalia ovat etiikan tehtävät ja oppilasvastaukset Ruotsin perusopetuksen kansallisissa päättökokeissa, opettajahaastattelut sekä ruotsalaiset ja kansainväliset opetussuunnitelmatekstit. Useita analyyseja on jo julkaistu kansainvälisissä tiedejulkaisuissa ja lisää on tulossa.

Esitelmässäni käsittelen joitain edellä mainitun analyysin tuloksia. Esittelen myös eettistä kompetenssia syventävää lähestymistapaa eli kuinka etiikanopetusta koulussa voidaan syventää filosofiaan pohjautuen.