Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Laaja-alainen uskonto – suunnittele yhdessä, toteuta ja kerro muille

Suomen uskonnonopettajain liitto kerää kokemuksia perusopetuksen 7–9.-luokilla tapahtuvista laaja-alaista osaamista tukevista opetus- ja oppimiskokonaisuuksista. Pyydämme kertomaan toteutuneista hankkeista toukokuun alkuun 2017 mennessä. SUOL muistaa pienellä lahjalla jokaista hankkeestaan raportoivaa uskonnon opettajaa. Liiton hallitus valitsee raportoitujen kokonaisuuksien joukosta yhden edustavan esimerkin toukokuun alussa ja palkitsee kokonaisuuteen liittyvän uskonnon opettajan ilmaisella osallistumisella valinnaiseen SUOL:n seminaariin sisältäen matkat edullisimmalla julkisella liikennevälineellä, majoituksen ja seminaarimaksun.

Laaja-alaisessa oppimiskokonaisuudessa uskonnonopetuksen tavoitteet liittyvät joihinkin opetussuunnitelmassa mainittuihin laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin sekä mahdollisesti muun oppiaineen tai muiden oppiaineiden tavoitteisiin. Oppimiskokonaisuus voi olla laajuudeltaan ja menetelmiltään monenlainen, mutta sen tulisi täyttää seuraavat ehdot:

  • kokonaisuus on pääosin itse ja yhdessä suunniteltu (ei valmiin materiaalin toteutus)
  • osallisina vähintään neljä oppilasta ja kaksi eri oppimäärän tai oppiaineen opettajaa
  • tavoitteiden asettelu ja yhteistyö kahden tai useamman uskonnon oppimäärän kesken tai toisen oppiaineen tai oppiaineiden kanssa.

Toivomme 1.5. 2017 mennessä liuskasta muutamaan liuskaan laajuista selostusta ja mahdollisia muita kokonaisuuteen liittyviä materiaaleja, kuten linkkejä, kuvia tai videoita sähköpostitse osoitteeseen toimisto(a)suol.fi.

Selostus kertoo seuraavista asioista:

  • yhteinen suunnittelu opettajien ja mahdollisesti myös oppilaiden kesken
  • oppimiskokonaisuuden keskeiset tavoitteet ja monialaisuus
  • oppimiskokonaisuuden toteutus ja järjestelyt
  • havaintoja prosessista, arvioinnista ja tuotoksista sekä mahdollisesti oppilaiden kokemuksista
  • jos mahdollista, vinkkejä ja avoimeksi jääneitä kysymyksiä vastaavia kokonaisuuksia suunnitteleville kollegoille
  • tieto siitä, saako hankeselostuksen ja mahdolliset lisämateriaalit julkistaa tarvittaessa Synsygus-lehdessä ja liiton internet-sivuilla

Laaja-alainen uskonto –hanke korvaa menneinä vuosina laaditun perusopetuksen päättökokeen.
Lisätietoja hankkeesta toiminnanjohtajalta osoitteesta toimisto(a)suol.fi.

Odottavalla mielellä,
SUOL ry:n hallitus ja perusopetustyöryhmä