Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Uskonnonopettajien paikalliskerhojen avustushaku on tammikuussa: vuoden 2021 raportointi ja uusien avustusten vuodelle 2022 anominen tehdään heti vuoden alussa, tammikuun loppuun mennessä. SUOL ry:n hallitus päättää avustuksista helmikuun aikana ja toiminnanjohtaja ilmoittaa päätöksistä helmikuun loppuun mennessä. Vuonna 2022 avustuksen enimmäismäärä on 500 € kerhoa kohden. Raportti kerholle viimeksi myönnetyn avustuksen käytöstä on edellytys uuden avustuksen myöntämiselle. Raportin lisäksi tulee myös toimittaa kuitit toiminnan kuluista tammikuun loppuun mennessä. Kuitit toimitetaan skannattuna tai valokuvana osoitteeseen talous(a)suol.fi.

Kysymyksiin avustuksista, hakemisesta ja raportoinnista vastaa liiton toiminnanjohtaja: toimisto(a)suol.fi

  • Hae avustusta sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.1.2022
  • Mikäli paikalliskerho sai avustusta vuonna 2021, palauta raportti viimeistään 31.1.2022

Lomake avustushakemusta varten

Lomake raporttia varten

HANKKEEN TAUSTAA JA TAVOITTEITA

Suomen kouluverkosto on muutoksen edessä. Kunta- ja palvelurakenneuudistus tuo haasteita koulun maailmaan. Kuntakoon kasvaessa kouluverkko on muuttumassa. Kouluyksiköt suurenevat. Erityisesti pienten paikkakuntien ja haja-asutusalueiden koulutustarjonta on vaarassa. Yhä enenevässä määrin opettajilta vaaditaan verkottumista ja kykyä toimia uusissa oppimisympäristöissä. Muutos koskettaa erityisesti uskonnonopetusta, joka kuuluun niihin oppiaineisiin, joilla on pieni vuosiviikkotuntimäärä.

Tulevina vuosina suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Jokaisen eläkkeelle jäännin yhteydessä koulutuksen järjestäjät arvioivat lähivuosien opettajatarvetta. On nähtävissä, että erityisesti uskonnonopettajien virat ovat vaarassa vähentyä, kun lukiokoulujen ja perusasteen yläkoulujen symbiooseja puretaan. Toisaalta pienenevät ikäluokat yleisesti vähentävät opettajatarvetta. On vaara, että uskonnonopetus pienituntisena aineena joutuu muiden kuin osaavien aineenopettajien käsiin.

Lähivuosina uskonnonopetus tarvitsee erityistä tukea varsinkin pienillä paikkakunnilla. Siksi Suomen uskonnonopettajain liitto ry on käynnistänyt koulutushankkeen, jonka tarkoituksena on uskonnonopettajien ammatillisen identiteetin tukeminen, pienten paikkakuntien uskonnonopetuksen tukeminen, koulurakenteiden muutoksen tuomaan haasteeseen vastaaminen ja nuorten uskonnonopettajien tukeminen heidän astuessaan uuteen tehtävään.

Koulutus tapahtuu yhteistyössä SUOL ry:n paikalliskerhoverkoston kanssa. Liitollamme on kaikkiaan 19 paikalliskerhoa ympäri maata.

Hanke alkoi vuonna 2008 ja jatkuu edelleen.