Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!


Ev.-lut. uskonto / tehtäväryhmä

1. Pyhiinvaellus islamilaisuudessa

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • tunnistaa pyhiinvaelluksen yhdeksi islamin viidestä peruspilarista
 • pystyy luonnehtimaan joitakin seuraavista yksityiskohdista: keskeinen kohde Mekan pääpyhäkkö, jonka lähellä useita eri vaelluskohteita; lähellä elävien odotetaan vaeltavan kerran vuodessa, kauempaa tulevien kerran elämässään; osallistujilla valkoinen kaapu joka yhdistää vaeltajat sosiaalisista lähtökohdista riippumatta; Kaaba keskeisenä kohteena; moderni seuramatkailu ja siihen liittyvät piirteet
korkeammat pisteet:
 • pystyy yhdistämään pyhiinvaelluksen käytännöt islamin muuhun uskonnolliseen elämään
 • tunnistaa pyhiinvaellusperinteen taustatraditiota

2. Anglikaaninen kirkko Englannin valtionkirkkona

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • vastauksen voi rakentaa historiallisesta perspektiivistä käsin tai analysoimalla nykytilannetta
 • esittelee vähintään yhden valtionkirkollisuutta ilmentävää esimerkkiä (kirkkolaki, hallitsija kirkon päämies, seremoniat, piispat ylähuoneen jäseniä jne.)
 • ankkuroituminen protestanttiseen perustraditioon historiassa tai nykyhetkellä
korkeammat pisteet:
 • korkea- ja matalakirkollisen perinteen tarkastelu
 • Englannin, Irlannin ja Skotlannin tilanteen vertailu

3. Uuden testamentin kirjakokoelman synty

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • Uusi Testamentti osana Raamattua
 • hahmottaa kaanonin syntyä yleisellä tasolla, alustava ajoitus
 • osakokonaisuuksia (esim. synoptiset evankeliumit, evankeliumien ja kirjeiden välinen ero)
korkeammat pisteet:
 • pohdintaa, millä perusteilla kaanon on muotoutunut (apostolinen tausta, yleinen käyttö jne.)
 • kaanonin ja kirkon identiteetin vuorovaikutus

4. Eutanasia kristillisestä näkökulmasta

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • osaa määritellä käsitteen eutanasia
 • tuntee elämänkunnioittamisen periaatteen ja tunnistaa ainakin jonkun sen kristillisistä perusteista
 • Hippograteen vala lääkärin toiminnan ohjaajana
korkeammat pisteet:
 • edellisten syventävä problematisointi
 • toivottoman tilanteen problematisointi

5. Kirkon ja valtion suhteet Suomessa

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • vastauksen voi rakentaa usealla tavalla: tarkastelemalla nykytilannetta tai esittelemällä historiallisen kehityksen
 • keskeistä valtionkirkkojärjestelmän syntyminen ja sen asteittainen purkaminen 1869 kirkkolaista lähtien (keskeisinä elementteinä jäljellä kirkon julkisoikeudellinen asema, verotusoikeus, valtiopäiväjumalanpalvelukset sekä oikeus vihkiä avioliittoon)
 • uskonnonvapauden alustava tarkastelu
 • nykytilanteen tarkastelussa jotakin suhteiden laadusta tai intensiteetistä

6. Miten luonnonsuojelua voi perustella Raamatulla ja kristinuskon sanomalla?


kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • taustaksi kaksi liittymäkohtaa Raamattuun (esim. luomiskertomus, psalmit, evankeliumien korostukset ihmisen vastuusta jne.) tai yhden hyvin perusteellinen käsittely
 • alustavaa pohdintaa ihmisestä luomakunnan herrana

7. Kristinuskon vaikutus kulttuuriin. Valitse tarkasteltavaksi yksi kulttuurin osa-alue.

kolmen pisteen vastauksen aineksia
 • määritellään kulttuurin osa-alue, jota tarkastellaan (taide, kirjallisuus, teatteri, musiikki, elokuva, arkkitehtuuri jne.)
 • esimerkkien avulla on mahdollista keskittyä vain osaan mainitusta kulttuurialasta

8. Miten yllä olevat teokset tulkitsevat Kristusta ja kristillistä uskoa?

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • hahmottaa omin sanoin, että teokset edustavat kahta Kristus-kuvan erilaista tyyppiä (1. Voittava Kristus, joka yleensä on puettu haarniskaan tai pukuun ja jolla on voiton kruunu päässään. 2. Kärsivä Kristus, jonka vammat ja kärsimys on näkyvissä, päässä orjantappurakruunu)
 • sitominen alustavasti historialliseen ajankohtaan: 1. Kirkon kulttuurisen ja yhteiskunnallisen vaikutuksen nousuaika/romaaninen tyyli. 2. Renessanssin ja reformaation murrosvaihe

9. Pohdi kristillisen avioliittokäsityksen ja parisuhdelain välistä suhdetta.

kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • parisuhdelain kytkeminen homoseksuaalisuuteen
 • kristillisen kirkon perinteinen linja on ollut heteroseksuaalisuutta suosiva (suvun jatkaminen, perhe)
 • kirkossa vallalla erilaisia tulkintoja
 • pohdintatehtävä, joka tarjoaa mahdollisuuden erilaisille vastausvaihtoehdoille
 • hyvään vastaukseen voi sisältyä henkilökohtaisia kannanottoja, jos ne perustellaan asiallisesta lähtökohdasta käsin

10 +. Uskonnon ja politiikan vuorovaikutuksella voi olla myönteisiä ja kielteisiä seurauksia. Tarkastele aihetta eri uskonnoista ja eri aikakausilta otettujen esimerkkien valossa.


kolmen pisteen vastauksen aineksia:
 • esimerkeissä esillä sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia (joko jompaa kumpaa tai sekä että)
 • mieluiten kaksi maailmanuskontoa, mutta tällä muotoilulla täytynee hyväksyä saman maailmanuskonnon toisistaan poikkeavat haarat
 • ainakin kaksi aikakautta, mutta aikakauden käsitettä voi tulkita väljästi siten, että vastauksessa tarkastellaan vähintään kahteen erilaiseen ajalliseen taustaan liittyviä esimerkkejä