Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Jokaiseen paperiin kokelaan numero, nimikirjoitus ja nimen selvennys.

Vastausjärjestys saa olla oma, mutta yksi vastaus yhdelle paperille.

Kokeen loputtua kaikki paperit pitää palauttaa. Paperit, joita ei ole tarkoitettu arvosteltavaksi, merkitään sanalla "konsepti". Tehtävät, joita ei ole tarkoitettu arvosteltavaksi yliviivataan.

Katsomusaineissa, evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto tai elämänkatsomustieto, saa vastata kysymyksiin vain siinä aineessa, jonka on valinnut ilmoittautuessaan kirjoituksiin.

Arvosteltavaksi tarkoitetut lopulliset vastaukset kirjoitetaan selvästi ja siististi lyijykynällä joka riville. Värikyniä saa käyttää piirroksissa. Punakynää ei saa kuitenkaan käyttää, se kuuluu opettajalle.

Annetuista tehtävistä kokelas saa vastata enintään kuuteen.

Pitkistä vastauksista ei tule ylimääräisiä pisteitä.

Vastauksessa ei tule käyttää ranskalaisia viivoja. Väliotsikot ovat hyväksyttäviä.

Lisäyksiä voi laittaa siististi tähdellä merkiten.

Vastaukseen ei voi merkitä: "Kuten vastauksessa kolme selvitettiin", vaan asia tulee aina kirjoittaa uudelleen.

Vastaus tulee aloittaa siten, että heti ensimmäisestä lauseesta käy ilmi mihin vastataan. Jos kysymyksessä esiintyy käsite, se pitää määritellä.

Vastauksessa tulee noudattaa asialinjaa, ei mielellään huumoria.