Suomen uskonnon-
opettajain liitto ry

SUOL ry:n tehtävä on vaikuttaa uskonnonopetuksen kehittämiseen ja aseman vakaana säilyttämiseen. Liitto valvoo jäsenten etuja ja järjestää tasokasta koulutusta.

Lue Lisää!

Oman uskonnon opetus tarkoittaa sitä, että oppilas osallistuu oman uskontokuntansa mukaiseen opetukseen tai uskontokuntaan kuulumattomana elämänkatsomustiedon opetukseen. Kaikissa oppiaineissa opiskellaan eri maailmankatsomuksiin ja uskontoihin liittyviä sisältöjä. Uskonnonopetus on tunnustuksetonta. Opettajan ei tarvitse kuulua mihinkään tiettyyn uskontokuntaan. Opettajat koulutetaan yliopistossa.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 perusopetuksessa olevista oppilaista osallistui 90,65% evankelis-luterilaisen, 1,73% islamin, 1,54% ortodoksisen ja 0,5% muiden uskontojen opetukseen. Elämänkatsomustietoon osallistui 4,85% oppilaista. Evankelis-luterilaiseen uskonnonopetus on avointa kaikille oppilaille katsomusperinteestä riippumatta.

Eri uskontoryhmille on laadittu yhteinen valtakunnallinen uskonnon opetussuunnitelma ja oma tarkentava osionsa. Elämänkatsomustiedolla on oma opetussuunnitelma. Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta voi ottaa Opetushallitukseen yhteyttä halutessaan oman opetussuunnitelman.

Uskonnon aineenopettajia koulutetaan Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Ajankohtaiset tutkintovaatimukset ja hakutiedot löytyvät jokaisen yliopiston omilta Internet-sivuilta.

Uskonnonopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin sekä uskonnottomuuteen Suomessa ja muualla maailmassa.

- Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua.

- Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

- Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia.

Lähteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (OPH); Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 (OPH).
Ajankohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät Opetushallituksen internet-sivuilta.