Valikko Sulje

SUOL ry

SUOL ry

Ihmisiä istumassa pöytien ääressä.

Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n, ruotsiksi Religionslärarnas förbund i Finland rf, tarkoituksena on toimia koulun uskonnonopetuksen sekä sosiaalisen ja eettisen kasvatuksen hyväksi.  Liitto edistää jäsentensä ammatillista ja tieteellistä toimintaa ja valvoo heidän yhteiskunnallisia ja taloudellisia etujaan.

Suomen uskonnonopettajain liiton tärkein tehtävä on valvoa uskonnonopettajien etua sekä edistää laadukkaan uskonnonopetuksen toteutumista Suomessa. Tehtäväänsä liitto toteuttaa osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaikuttamalla uskonnonopetuksen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen yhteistyötahojensa kautta sekä tarjoamalla jäsenilleen muun muassa laadukasta lisä- ja täydennyskoulutusta seminaarien ja matkojen muodossa.

Liitto tiedottaa uskonnonopettajia katsomus- ja uskonnonopetuksen ajankohtaisista asioista. Liitto osallistuu katsomus- ja uskonnonopetuksesta käytyyn keskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan suunnitteilla oleviin päätöksiin niin vaikuttamistyöllä kuin osallisena eri työryhmissä. Edustamme jäseniä OAJ:ssa Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajistossa (POE) ja Aineopettajaliitossa (AOL).  SUOL:n jäsenet ovat samalla myös AOL:n jäseniä. Liitto tekee yhteistyötä myös useiden muiden pedagogisten, yhteiskunnallisten ja kirkollisten toimijoiden kanssa.

SUOL edustaa suomalaista uskonnonopetusta myös kansainvälisillä foorumeilla mm. Euroopan uskonnonopettajien järjestössä EFTRE:ssä.

Suomen uskonnonopettajain liitto kouluttaa ja tukee jäseniään monin tavoin. Vuosittain järjestetään syys- ja kevätseminaari sekä talvipäivät. Myös muita koulutustilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Organisoimme myös vuosittain 1–2 suosittua ulkomaan opintomatkaa.

Laadimme pisteytysohjeet sekä syksyn että kevään ylioppilaskokeisiin YTL:n hyvän vastauksen piirteiden pohjalta. Liitto valmistaa myös evankelisluterilaisen uskonnon preliminäärikokeen sekä 9. luokan valtakunnallisen päättökokeen uskonnonopettajien käyttöön.

Valitsemme vuosittain Vuoden uskonnonopettajan ja Vuoden auskun sekä palkitsemme evankelisluterilaisen uskonnon ainereaalissa parhaiten menestyneet ylioppilaskokelaat.

Liiton 20 paikalliskerhoa tarjoavat uskonnonopettajille alueellista toimintaa, virkistystä ja koulutusta sekä tilaisuuksia lähialueen kollegojen tapaamiseen. SUOL tukee paikalliskerhoja myöntämällä varoja toiminnan järjestämiseen sekä tarjoamalla apua paikalliskerhon tarpeen mukaisesti.

Liitolla on jäsenlehti Synsygus ja lisäksi viestintäkanavina sähköpostilista, Facebook-sivu ja -ryhmä sekä Instagram-tili.

Yhdistyksen toimintaa toteuttavat kuusihenkisen hallituksen lisäksi kolme palkattua, osa-aikaista toimihenkilöä sekä lukuisat erilaisissa työryhmissä toimivat uskonnonopettajat. Uskonnonopettajaksi opiskelevien näkökulmaa yhdistyksen toimintaan tuo hallituksen opiskelijaedustaja. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi, ja joka vuosi puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia. Yhdistyksen toiminnasta päättää viime kädessä yhdistyksen kokous, joka pidetään vuosittain talvipäivien yhteydessä helmikuun alussa.

Suomen uskonnonopettajain liitto on perustettu uskontoa opettavien ainejärjestöksi vuonna 1938. Liitto pyrkii kehittämään uskonnonopetusta ja säilyttämään sen aseman vakaana. Liitto valvoo jäsentensä etuja ja järjestää tasokasta koulutusta. Liiton jäseniksi ovat tervetulleita kaikki liiton tarkoituksen hyväksyvät henkilöt ja yhteisöt.

Jäsenenä tuet arvokasta vaikutus- ja koulutustyötä. Tervetuloa jäseneksi ja mukaan toimintaamme!